zdjecia.jpg (6545 bytes)
Idea Gdynia Sailing Days 2001

 

Prowadzimy Tablica wyników, dzieñ drugi Skowroñski / Zalewski w œlizgu 470 - tka w œlizgu na ostrym

Bardzo dobre pływanie na początku regat...

...dało efekty.

Wiało sporo...

...nawet bardzo...
Sawicki / Nowakowski stracili przez ta wywrotkê... ...bardzo dobre miejsce, ale z u³añsk¹ fantazj¹... ...odzyskali je na ostatnim pe³nym, stawiaj¹c spina przy wietrze 8 B. Fazi tym razem jako za³ogant

...czego widać skutki...

...w postaci licznych... ...gleb twardzieli... ...i innych nierozważnych.
T. Stañczyk / T. Jakubiak T. Flisiak / M. Panaœ powrócili w wielkim stylu odbieraj¹c nam medal Kolejna gleba, jedno miejsce do przodu Ten widok mówi sam za siebie...

Ostatni hals na metę.

To oni odebrali nam medal. Morze nie znało litości... ...ale i tak było piękne.
W klasie IMS wyœæigi trwa³y po 10 godzin dziennie. YKP Gdynia i ustawione przed nim 470 - tki. M. Jaczewski / M. Dworakowski po raz pierwszy wystartowali w klasie 49er
Knorr na spinie... ...robiił wrażenie. Nasz klub. Marcin i Michał i ich debiut w kl. 49er.
M. Czajkowski / K. Kierkowski zdradzili 470 - tkê P. Kacprowski / P. KuŸmicki - olimpijczycy, zaczynali w MOS Gi¿ycko 470 - tki na pe³nym T³ok na boi
Czajor i Kiero w ślizgu. W drodze na start. W kolejne dni wiało mniej... ...co nam bardzo nieodpowiadało.
Komisja przestawia trasê, a my marzniemy Jak widaæ zgrupowanie w Pucku niewiele da³o - reszta naszej za³ogi startowa³a w klasie 730 - druga ³ódka z lewej Tu¿ przed zejœciem na wodê
Akwen ALPHA ma chwilę przerwy. 730 - tki na genakerach z przodu... ...i z tyłu. Bojowe miny przed IGSD Match Race.
Komandor YKP Gdynia, sêdzia IGSD i organizator IGSD Match Race p. Jurek Sawicki
Pomysłodawca IGSD Match Race J. Sawicki. Nasi pierwsi przeciwnicy - ... ...(Kapsel i Dworak)... ... - przegrywają z nami 2:0.

 

Autorzy zdjęć: Michał Dworakowski, Marcin Jaczewski, Adam Jankowski, Justyna Stawczyk,
część zdjęć dzięki uprzejmości serwisu www.sails.pl,
oraz SR kl. 730 www.gd.pl/race730